ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ (Μ.Δ.) 2020

Δ.Τ.-υποβολή-Μηχανογραφικού-Δελτίου-για-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΕΞΕ – 75919 – 2020 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021_signed

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ γενν. 2004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 (ΚΑΤ’ΙΔΙΑΝ) – Ώρα προσέλευσης 18:00

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Α’ & Β’ ΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΕΞΕ – 56089 – 2020 – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 2019_20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ – ΕΦΗΒΟΥΣ

COVID 19 πληροφορίες για τα σχολεία 2

για εφήβους

για γονείς

Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020

ΕΞΕ – 52102 – 2020 – Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 2019-2020 Α-Δ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ

Αγαπητοί κηδεμόνες Λόγω των έκτακτων συνθηκών, η κατάθεση της Αίτησης – Δήλωσης για τη συμμετοχή στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνει ηλεκτρονικά. Επισκεφθείτε την ιστοσείδα του ΥΠΑΙΘ www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για να συμβουλευτείτε τις οδηγίες και να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης, το οποίο, αφού συμπληρώσετε, θα αποστείλετε στο mail του σχολείου (mail@lyk-esp-patras.ach.sch.gr) μέχρι την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την Εγκύκλιο  του ΥΠΑΙΘ Αρ.Πρωτ. .
Φ251/ 41135 /Α5/27-03-2020 η οποία καλύπτει τα παρακάτω θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΥΠΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΣΧΟΛΕΣ ή ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5% ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Η εγκύκλιος επισυνάπτεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Κατά την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης εφιστούμε την προσοχή  για τη
σημασία του τέταρτου και του επιπλέον-πέμπτου μαθήματος που θα
επιλέξετε να εξεταστείτε σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχέση με τα
επιστημονικά πεδία που πρόκειται να επιλεγούν. Να λάβετε επίσης υπόψη
σας, το συντελεστή βαρύτητας για τα δύο μαθήματα  για κάθε
επιστημονικό πεδίο.

Η Διευθύντρια

Κασβίκη Σοφία

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 προφορικά

ΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ Εγκύκλιος