Υπεύθυνοι καθηγητές

2016-17

Α    ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΣΤΑΘΗΣ

Β    ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Γ1  ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ

Γ2  ΝΤΟΥΡΟΥ ΤΕΡΕΖΑ

Δ1  ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δ2  ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ