Υποδομές

Η υποδομές του σχολείου κρίνονται ικανοποιητικές ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια Φυσικών επιστημών και Πληροφορικής.

Υπάρχει πρόβλημα στην ανυπαρξία αίθουσας  εκδηλώσεων.

Χρησιμοποιούμε το εσωτερικό της ανατολικής εισόδου, που είναι και η κύρια είσοδος του κτιρίου, για εορτές & εκδηλώσεις, μεταφέρουμε εκεί καρέκλες και εξοπλισμό για ηχητική κάλυψη αλλά και προβολές.