Ωράριο

Το σχολείο λειτουργεί από ώρα 6:45 μμ έως 10:15 μμ για 5 ώρες διδασκαλίας καθημερινά, ως εξής:

1η ώρα.    6:45 έως 7:25

2η ώρα.    7:30 έως 8:08

3η ώρα.    8:20 έως  8:55

4η ώρα     9:00 έως 9:38

5η ώρα    9:40  έως 10:15

Οι εκπαιδευτικοί δέχονται τους  μαθητές και τους γονείς & κηδεμόνες κάθε μέρα στο κενό τους αλλά και στο β΄ διάλειμμα κυρίως.